Bestyrelsen i Foreningen Tønderinvestor 2009

Niels Mengel er pressekontakt: 40 42 21 19 – nm@shareholders.dk
Alle andre henvendelser rettes til foreningens sekretariat.

Formand:
Bjarne K. Laugesen
Hjerpstedvej 8
6280 Højer

Anneliese Bucka
Kærvej 53
6270 Tønder
Tlf.: 61 38 40 38 / 74 73 43 12
Mail: anneliese@bbsyd.dk

Hans Peter Jensen
Elmevej 29
6520 Toftlund
Tlf.: 60 95 37 40
Mail: elmevej29@gmail.com

Niels Mengel, Formand, Dansk Aktionærforening
Hellerup