Foreningen Tønderinvestor 2009

NYT: 15/10-2018

Kære medlem af Foreningen Tønderinvestor 2009

I disse dage modtager I et brev i e-boksen fra Retten i Sønderborg, der bekræfter, at du/I er sagsøger i sagen.

Årsagen til denne skrivelse er, at sagen nu kører, og at hver enkelt jo står som sagsøger.

Det vil sige, at det er rent proforma, at I modtager skrivelsen. I skal IKKE reagere på skrivelsen – hverken svare eller foretage jer andet. Foreningens advokat har også modtaget skrivelsen, og han foretager det nødvendige: Han sørger for at svare retten, uploade dokumenter for alle jer sagsøgere osv.

I vil også fremover modtage e-post fra Retten i Sønderborg, da al korrespondance til sagens parter vil tilgå hver enkelt. Men I skal som nævnt IKKE reagere på disse. Det sørger advokaten for.

Er der behov for, at I skal reagere, vil I blive bedt om det direkte fra Foreningen Tønderinvestor eller vores advokat.

Med venlig hilsen
Bjarne K. Laugesen, formand for Foreningen Tønderinvestor 2009


Læs referat fra generalforsamlingen for Tønderinvestor 2009 her >> (pdf)


Vi er nået forbi sidste frist for at melde sig ind i Foreningen Tønderinvestor 2009, og bestræbelserne for at sikre erstatning til foreningens medlemmer er i fuld gang.


Status på Foreningen Tønderinvestor 2009

Foreningen Tønderinvestor 2009 har lige fået svar fra Kammeradvokaten, der nu er klar til at gennemføre fordringsprøvelsen af de to krav, vi har rejst.

Disse to prøvesager køres på henholdsvis fri proces for den enes vedkommende og på retshjælpsforsikringen for den andens vedkommende. På retshjælpsforsikringens prøvesag er der en egenbetaling på ti procent, som foreningen har besluttet, at vi betaler, da sagerne jo er prøvesager for hele foreningen.

Det er aftalt med Kammeradvokaten, at så snart prøvesagerne er afsluttet, vil de danne grundlag for kurators vurdering af de øvrige investorers krav. Til den tid vil vi informere de berørte investorer ydeligere om køreplanen.


Tidligere skridt i sagen: Konkursboets advokat – Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten – har undersøgt vores krav om, at I 180 medlemmer, der i 2009 købte kernekapitalbeviser, skal behandles som såkaldte simple kreditorer, der skal have penge fra konkursboet. Hans foreløbige konklusion er desværre, at kravet er efterstillet og ikke kan konverteres til et simpelt krav.

Vi er blevet bedt om at komme med eventuelle kommentarer, og vores advokat, Jon Stefansson, vil nu gennemgå Kammeradvokatens redegørelse med tættekam. Men vi skal nok ikke forvente, at det vil være muligt at ændre Kammeradvokatens foreløbige konklusion.

Vi har tidligere drøftet med Kammeradvokaten, hvad vi gør, hvis den undersøgelse, der nu foreligger, ikke fik et positivt udfald. Det er aftalt, at vi kan gennemføre 1-2 prøvesager og så lade resultatet heraf gælde for alle 180. Under en retssag vil der være mulighed for at få større indsigt i konkrete forhold vedrørende de kritiske engagementer mv.

Parallelt hermed forventer vi at starte 1-2 prøvesager om rådgivningsansvar, idet mange har beskrevet salgssituationen som yderst mangelfuld med hensyn til at give lovkrævede informationer om risiko med videre.

Vi vil søge at opnå fri proces eller anden dækning til førelse af prøvesagerne.

Som medlem af Foreningen Tønderinvestor 2009 skal du således ikke foretage dig noget nu. Du har allerede afgivet en del oplysninger, og vi henvender os, efterhånden som vi har brug for yderligere.


Med venlig hilsen

Palle Christiansen, formand for Foreningen Tønderinvestor 2009
Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening
Jon Stefansson, advokat, Andersen Partners