Tilmeldingsgebyr

Du bliver medlem af Foreningen Tønderaktionær 2010 ved at betale et tilmeldingsgebyr.

Samlet værdi på aktier købt 1/1-2009 og frem (de indberettede aktier) Medlem af Dansk Aktionærforening Ikke medlem af Dansk Aktionærforening
Ved 1 – 10.000 kroner 75 kroner 150 kroner
Ved mere end 10.000 kroner 150 kroner 300 kroner

Læs mere om medlemskab af Dansk Aktionærforening her (husk også at tilmelde dig Foreningen Tønderaktionær 2010).

Hvis det lykkes at få erstatning, beregnes desuden et honorar til dækning af forberedelse af sagen, administration, revision, advokatbistand med videre ud fra medgået tid, dog maksimalt 5 procent af din erstatning.


Har du husket også at registrere dig og indsende din dokumentation til foreningen?

Tilmeld dig Foreningen Tønderaktionær 2010 >>

Se her, hvordan du indsender din dokumentation >>