Indkaldelse til generalforsamlinger den 20. marts 2019

Tilmeld dig generalforsamlingerne her >>

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden. Foreningernes advokat Jacob Fabricius deltager i generalforsamlingerne og vil uddybe.

Tidspunkt: Onsdag den 20. marts 2019 klokken 19

Sted: Brundtland Golfcenter, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund

Traktement: Der serveres kaffe og tilbehør.

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding via linket herover senest mandag den 18. marts. (Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91)

OBS. Årsrapporterne for 2018 er nu godkendt. Klik dig ind på dem via linksene i de to dagsordener herunder.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne

 


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2018 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest syv dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2019.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan Jessen og Karl Østergaard er på valg i år. Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt.

 


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2018 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2018.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Allan Jessen og Karl Østergaard er på valg i år. Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt