Sådan indsender du din dokumentation


Vi er nået forbi sidste frist for at melde sig ind i Foreningen Tønderinvestor 2009, og fælleskravet på vegne af Foreningen Tønderinvestor 2009’s medlemmer er allerede anmeldt til kurator.


Din nødvendige dokumentation består af kopier af to forskellige dokumenter:

  • Din købsnota – som bevis for, at du har købt kapitalbeviset.

Købsnotaen findes i to forskellige varianter:

Købt for frie midler (privat eller i eget selskab): Se et eksempel på købsnota (frie midler) her >>

Kapitalpensionsdepot: Se et eksempel på købsnota (kapitalpensionsdepot) her >>

  • Din årsudskrift 2012 fra banken – som bevis for, at du ejede kapitalbeviset på konkurstidspunktet.

Er du i tvivl om, hvad en årsudskrift 2012 fra banken er? Se et eksempel her >>

OBS: Husk at overdække alle de ikke-relevante oplysninger på din årsoversigt, inden du kopier eller indscanner den.


Modtog du i forbindelse med købet af dine kapitalbeviser skriftligt rådgivningsmateriale, vil vi desuden meget gerne også have det tilsendt, da det er med til at forstærke sagen.


Her er de to måder, du kan indsende din dokumentation til foreningen:

  • Indscan din købsnota og årsrapport med en scanner eller lignende og send de to dokumenter pr. mail til  info@tonderinvestor.dk.
  • Kopier din købsnota og årsrapport på en kopimaskine og send det med posten til:

Foreningen Tønderinvestor 2009
C/o Dansk Aktionærforening
Amagertorv 9, 3. sal
Postboks 1140
DK-1010 København K

OBS: Du må ikke sende originaldokumenterne – kun en kopi af dem.


Hvordan indsender jeg dokumentation, hvis jeg ikke har adgang til scanner eller kopimaskine?
Så kan du tage kontakt til formanden for Foreningen Tønderinvestor 2009, Palle Christiansen på telefon 23 11 03 07. Han bor i Skærbæk, og han hjælper gerne med at få scannet de to dokumenter ind og sendt dem til foreningen.

Hvad hvis jeg ikke kan finde min købsnota eller årsoversigt?
Først og fremmest er det meget vigtigt, at du kontakter foreningen, så vi har kontakt til flest muligt af de 308 investorer. Dernæst bør du kontakte Sydbank, som har overtaget Tønder Banks arkiver, og bede dem om en kopi af dokumenterne, så du kan sende dem til os.