Sådan indsender du din dokumentation

Din nødvendige dokumentation består af kopier af to forskellige dokumenter:

  • Din købsnota – som bevis for, at du har købt aktien.

Købsnotaen findes i to forskellige varianter: Købt for frie midler (privat eller i eget selskab) og kapitalpensionsdepot.

Er du i tvivl om, hvad en købsnota er? Se et eksempel på en købsnota her >>

  • Din årsudskrift 2012 fra banken – som bevis for, at du ejede aktierne på konkurstidspunktet.

Er du i tvivl om, hvad en årsudskrift 2012 fra banken er? Se et eksempel på en 2012-årsudskrift her >> 

Eller din VP-meddelelse: Mange (aktionærer med aktier købt for frie midler) har i denne måned modtaget en ændringsmeddelelse fra VP (Værdipapircentralen), om at aktierne ikke længere registreres i VP men gennem et depotbevis fra Sydbank. VP-meddelelsen kan også bruges som dokumentation (i stedet for årsudskriften). Se et eksempel på en VP-meddelelse her >>

OBS: Husk, at du ikke må overdække navn og adresse mv. på din dokumentation. Du skal dog helst overdække alle de ikke-relevante oplysninger på din årsudskrift – som f.eks. andre investeringer –  inden du kopierer eller indscanner den.


Hvis du i forbindelse med købet af dine aktier modtog skriftligt rådgivningsmateriale, vil vi desuden meget gerne også have det tilsendt, da det er med til at forstærke sagen.


Her er de to måder, du kan indsende din dokumentation til foreningen:

  • Indscan din købsnota og årsudskrift/VP-meddelelse med en scanner eller lignende og send de to dokumenter pr. mail til  info@tonderinvestor.dk.
  • Kopier din købsnota og årsudskrift/VP-meddelelse på en kopimaskine og send det med posten til:

Foreningen Tønderaktionær 2010
C/o Dansk Aktionærforening
Amagertorv 9, 3. sal
Postboks 1140
DK-1010 København K

OBS: Du må ikke sende originaldokumenterne – kun en kopi af dem.


Hvordan indsender jeg dokumentation, hvis jeg ikke har adgang til scanner eller kopimaskine?
Så kan du tage kontakt til formanden for Foreningen Tønderaktionær 2010, Palle Christiansen, på telefon 23 11 03 07. Han bor i Skærbæk, og han hjælper gerne med at få scannet de to dokumenter ind og sendt dem til foreningen.

Hvad hvis jeg ikke kan finde min købsnota eller årsudskrift?
Så bør du kontakte Sydbank, som har overtaget Tønder Banks arkiver, og bede dem om en kopi af dokumenterne, så du kan sende dem til os.