Dokumenter

Redegørelse til aktionærer om erstatningskrav

24. februar 2014
Advokat Jon Stefansson og Michael Lindebjerg Møller, Andersen Partners: Mulighederne for erstatning til de tidligere aktionærer i Tønder Bank A/S (nu under konkurs)Anmeldelse af fælleskrav på vegne af Foreningen Tønderinvestor 2009 til kurator

21. oktober 2013
Advokat Jon Stefansson, Andersen Partners: Korrigeret anmeldelse af erstatningskrav i Tønder Bank A/S under konkurs på vegne af tegnere af Hybrid Kernekapital i 2009

25. juni 2013
Advokat Jon Stefansson, Andersen Partners: Foreløbig anmeldelse af erstatningskrav i Tønder Bank A/S under konkurs på vegne af tegnere af Hybrid Kernekapital i 2009Redegørelser og undersøgelser af Tønder Banks konkurs

5. september 2013:
REDEGØRELSE 3: Redegørelse fra Advokatfirmaet Poul Smidth af Tønder Banks konkurs i medfør af konkurslovens §125, stk. 3

6. marts 2013:
REDEGØRELSE 2: Redegørelse fra Advokatfirmaet Poul Smidth af Tønder Banks konkurs i medfør af konkurslovens §125, stk. 2

5. marts 2013:
Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionen af Tønder Bank A/S
Notat til undersøgelsen

20. november 2012:
REDEGØRELSE 1: Redegørelse fra Advokatfirmaet Poul Smidth af Tønder Banks konkurs i medfør af konkurslovens §125, stk. 1

2. november 2012:
Finanstilsynet: Pressemeddelelse om solvenskrav til Tønder Bank
Finanstilsynet: Fastsættelse af solvenskrav og frist til opfyldelse heraf
Fondsrådet: Afgørelse vedrørende nedskrivning af engagementer m.v. i Tønder Bank
Finanstilsynet: Tønder Banks salg af kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital 2012Kapitaludvidelse 2009

11. februar 2010: Finanstilsynet: Pressemeddelelse om påtale for vildledende annonce for kapitalbeviser

28. januar 2010: Finanstilsynet: Påtale for mangelfuld markedsføring af Tønder Banks kapitalbeviser

1. november 2009: Prospekt til hybridemission 2009

Brochure for udbud af hybridkapital 2009