Generalforsamling Tønderinvestor 2009

Indkaldelse til generalforsamlinger for Tønderinvestor 2009

Tidspunkt: tirsdag, den 28. marts 2023 klokken 19:00
Sted: Løgumkloster Central Hotel, Markledgade 15, 6240 Løgumkloster

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009

Traktement: Der serveres kaffe og tilbehør.

Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009:

a. Valg af dirigent
b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.
c1. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
c2. Godkendelse af regnskab for 2020
d. Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være meddelt foreningens formand senest syv dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2022.
f. Da de ikke af Dansk Aktionærforening udpegede medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og da de blev valgt sidste år, er der ikke valg til bestyrelsen i år.
g. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.
h. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Foreningen Tønderinvestor2009

Udgivet i Ikke kategoriseret