Bestyrelsen i Foreningen Tønderaktionær 2010

Niels Mengel er pressekontakt: 40 42 21 19 – nm@shareholders.dk
Alle andre henvendelser rettes til foreningens sekretariat.

Formand:
Bjarne K. Laugesen
Sønderbyvej 29
Møgeltønder
6270 Tønder

Niels Mengel, bestyrelsesmedlem i Dansk Aktionærforening, Hellerup

Anneliese Bucka

Karl Østergaard