Foreningen Tønderaktionær 2010

Kort om Foreningen Tønderaktionær 2010: For aktionærer, der købte aktier i perioden 1/1-2009 frem til konkursen.

Oprindeligt dækkede denne underforening kun aktier købt fra 1/1-2010 frem til konkursen, men foreningen er blevet udvidet til også at dække aktier købt i 2009.

Sidste frist for at melde sig ind i denne underforening var 19. december 2014.


SENESTE NYT


23. januar 2020

Nyhedsbrev 23. januar 2020


29. april 2019

Se referat fra generalforsamlingerne den 20. marts 2019 >>


4. april 2018

Download referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2018 i foreningerne Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 her >>


4. april 2017

Download referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2017 i foreningerne Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 her >>


Læs referatet for generalforsamlingerne i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010 her:

Referat af generalforsamlinger den 15. marts 2016 >>


NYT: “Foreningen Tønderaktionær 2010″ er netop blevet udvidet til nu også at dække aktier købt i 2009.

Så købte du både aktier i 2009 og i perioden 2010 frem til konkursen, skal du huske at udfylde begge registreringer herunder – så skal vi nok sørge for at koble dem sammen i din sagsakt. Og du betaler selvfølgelig kun ét tilmeldingsgebyr (udregnet på baggrund af den samlede værdi af dine registrerede aktier).


Købte du Tønder Bank-aktier i perioden 1/1-2009 til 31/12-2009?

Sådan registrerer du dine 2009-aktier  – og bliver en del af foreningen:

  1. Registrer dine aktier købt i 2009 i dette registreringsskema * >>
    * Denne registrering omhandler kun de aktier, du har købt i 2009 (fra 1/1-2009 til 31/12-2009) og stadig var i besiddelse af på konkurstidspunktet.
  2. Indbetal dit tilmeldingsgebyr.** Se satser og fremgangsmåde her >>
    ** Har du tidligere registreret dig i ”Foreningen Tønderaktionær 2010” med aktier købt i perioden 1/1-2010 frem til konkursen, sørger vi for at koble dine to registreringer sammen – og du skal selvfølgelig kun betale ét tilmeldingsgebyr (udregnet på baggrund af den samlede værdi af dine registrerede aktier).
  3. Indsend din dokumentation. Se hvordan her >>

Købte du Tønder Bank-aktier i perioden 1/1-2010 frem til konkursen?

Ejer du Tønder Bank-aktier, som er købt i perioden fra 1/1-2010 frem til konkursen, men som du endnu ikke har registreret, har vi også her forlænget fristen til fredag den 19. december.

Sådan registrerer du dine aktier fra 2010 frem til konkursen – og bliver en del af foreningen:

  1. Udfyld skemaet til registrering af aktier købt fra 2010 til konkursen her >>
  2. Indbetal dit tilmeldingsgebyr. Se satser og fremgangsmåde her >>
  3. Indsend din dokumentation. Se hvordan her >>

Årsagen til udvidelsen af Foreningen Tønderaktionær 2010:

JydskeVestkysten skrev den 19. oktober, at bagmandspolitiet har rejst tiltale mod Mogens Mortensen på baggrund af, at han har forsømt sin indberetningspligt til Finanstilsynet.

Sagen drejer sig om manglende indberetning af ti lettiske selskaber, der var nært knyttet til hinanden og samlet set udgjorde minimum ti procent af bankens basiskapital, men som i banken optræder som ti vidt forskellige virksomheder.

Ifølge anklageskriftet har de kritisable forhold stået på siden 2008, og på denne baggrund vurderer vi, at “Foreningen Tønderaktionær 2010″ skal ændres til også at omfatte aktier købt i 2009.

Viser det sig i retssagen, at bagmandspolitiets påstand er rigtig, betyder det jo, at alle, der købte aktier i 2009, også har gjort det på grundlag af et regnskab, der ikke var retvisende.

Denne retssag kan have stor betydning for både “Foreningen Tønderaktionær 2010″ og “Foreningen Tønderinvestor 2009″, da der kan fremkomme oplysninger, som kan være med til at underbygge vores påstand om mangelfulde eller forkerte oplysninger gennem de sidste år. Havde de kritisable forhold været indberettet, havde Finanstilsynet nok ikke ventet fem år med at komme på besøg.


Status på Foreningen Tønderaktionær 2010

Foreningen Tønderaktionær 2010 har nu 182 medlemmer. Disse medlemmer ejer alle aktier, som de har købt i perioden 1/1-2010 frem til konkursen.

De fleste har allerede indsendt deres dokumentation og betalt tilmeldingsgebyr, og deres sager er dermed sendt videre til advokaten. De få, der stadig mangler dokumentation eller betaling, vil vi begynde at samle op på i nærmeste fremtid.

Der er endnu ikke en fast tidsplan for det videre forløb, men Kammeradvokaten er blevet gjort opmærksom på, at vi rejser krav om tilbagebetaling.


Tidligere skridt i sagen: Sammen med vores advokat, Jon Stefanson fra Andersen Partners, har vi ført en meget konstruktiv dialog med kurator (Kammeradvokaten) vedrørende jer, der købte aktier i Tønder Bank i 2010 eller senere, og vi skønner, at sagen tegner lovende.

Vi er af den opfattelse, at aktionærerne burde have haft information om, hvor dårligt det stod til i banken, og dermed ikke ville havde købt. Er dette tilfældet, er aktionærerne formentlig simple kreditorer, og derfor berettiget til at få andel i den kapital, konkursboet råder over.

Sammen med Kammeradvokaten har vi udarbejdet en køreplan for at undersøge mulighederne for erstatning.

Punkt ét i planen er, at de, der købte aktier i 2010 eller senere, og som havde dem på konkurstidspunktet, anmelder tabet overfor konkursboet.

Vi mener også , at der skal gøres et ansvar gældende overfor den daglige ledelse, bestyrelsen og revisor. Kurator forventes at føre sagerne, og vi vil så kunne drage fordel heraf bagefter, hvis det medfører domfældelse og erstatningsbetaling


Med venlig hilsen

Palle Christiansen
Formand for Foreningen Tønderaktionær 2010

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening