Indkaldelse til generalforsamlinger den 14. marts 2018

Tilmeld dig generalforsamlingerne her >>

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Tidspunkt: Onsdag den 14. marts 2018 klokken 19

Sted: Hostrups Hotel, Søndergade 30, 6270 Tønder

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding senest mandag den 12. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2017 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2018.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal ikke vælges bestyrelsesmedlemmer i år, da de nuværende generalforsamlingsvalgte, Allan Jessen og Karl Østergaard, sidder frem til generalforsamlingen 2019. Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt.


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2017 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2018.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal ikke vælges bestyrelsesmedlemmer i år, da de nuværende generalforsamlingsvalgte, Karl Østergaard og Allan Jessen, sidder frem til generalforsamlingen 2019. Bjarne Laugesen, Annelise Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt