Kære investor i Tønder Bank

Indkaldelse til generalforsamlinger den 14. marts 2018

Tilmeld dig generalforsamlingerne her >>

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Tidspunkt: Onsdag den 14. marts 2018 klokken 19

Sted: Hostrups Hotel, Søndergade 30, 6270 Tønder

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding senest mandag den 12. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2017 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2018.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal ikke vælges bestyrelsesmedlemmer i år, da de nuværende generalforsamlingsvalgte, Allan Jessen og Karl Østergaard, sidder frem til generalforsamlingen 2019. Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt.


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2017 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2018.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal ikke vælges bestyrelsesmedlemmer i år, da de nuværende generalforsamlingsvalgte, Karl Østergaard og Allan Jessen, sidder frem til generalforsamlingen 2019. Bjarne Laugesen, Annelise Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt


NYT – 4. april 2017

Download referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2017 i foreningerne Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 her >>


Indkaldelse til generalforsamlinger den 23. marts 2017

Tilmeld dig generalforsamlingerne her >>

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Medlemmer af Foreningen Tønderinvestor 2009 skal i særlig grad være opmærksom på dagsordenens pkt. d og denne skrivelse om gruppesøgsmål.

Tidspunkt: Torsdag den 23. marts 2017 klokken 19

Sted: Bredebro Gamle Kro, Brogade 10, 6261 Bredebro

Tilmelding: Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding på senest mandag den 20. marts.

Med venlig hilsen
Bestyrelserne


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning.

Årsrapporten for 2016 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

Igangsættelse af gruppesøgsmål: Bemyndigelse til bestyrelsen til at opstarte gruppesøgsmål, og at foreningen indtræder som grupperepræsentant.

Herunder orientering om og drøftelse af gruppesøgsmål, jf. vedlagte skrivelse herunder.

Download skrivelsen om gruppesøgsmål her >>

Foreningens advokat Jon Stefansson behandler dette punkt.

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves almindelig kontingent for 2017. Såfremt det besluttes at starte et gruppesøgsmål, vil deltagerne skulle indbetale et special-kontingent til dækning af sagens omkostninger etc. 
Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve dette special-kontingentet.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til nyvalg for 2 år indstilles Allan Jessen og Karl Østergaard. Bestyrelsesmedlemmerne Anneliese Bucka, Bjarne K. Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt.


Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010


a. Valg af dirigent

b. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning, og dommen over tidligere bankdirektør Mogens Mortensen vil blive gennemgået.

Årsrapporten for 2016 er tilgængelig her >>

c. Godkendelse af regnskab for det forløbne år

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.)

e. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2017.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Til nyvalg for 2 år indstilles Karl Østergaard og Allan Jessen. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Laugesen, Annelise Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

g. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

h. Eventuelt


 

NYT – Læs referatet for generalforsamlingerne i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010 her: 

Referat af generalforsamlinger den 15. marts 2016 >>


 1. marts 2015

Indkaldelse til generalforsamlinger 

Hermed indkaldes til ordinære generalforsamlinger i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010. De to foreningers generalforsamlinger bliver afholdt hver for sig, men i forbindelse med hinanden.

Tidspunkt: Tirsdag den 15. marts 2016 klokken 19

Sted: PTI Europa A/S, Hjerpstedvej 8, Nr. Sejerslev, 6280 Højer

Efter generalforsamlingen er PTI vært med kaffe og tilbehør.

Rundvisning på PTI

Der er rundvisning på PTI ved Bjarne Laugesen efter kaffen, for dem der er interesseret.

PTI Europa A/S er en verdensomspændende leverandør af kuglelejer, lejehuse og transmissions dele. Vi er et ungt, fleksibelt firma med hovedsæde i Højer, nær den dansk-tyske grænse.

PTI Nord, vores afdeling i Støvring Nordjylland, er autoriseret FAG-forhandler og servicerer primært eftermarkedet for kugle- og rulningslejer.

I samarbejde med vores leverandører er det vores mål, at garantere levering af et bredt produkt-program til konkurrencedygtig kvalitet og pris.

Vort 5.000 m2 store centrallager lagerfører alt vedr. lejer, lejehuse, stå/flangelejer, nålelejer, ledlejer, klembøsninger, glidebøsninger, rullekæder, kædehjul, remskiver, kileremme, fleksible koblinger samt en række andre komplementære produkter.

Med venlig hilsen

Bestyrelserne

Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning, og dommen over tidligere bankdirektør Mogens       Mortensen vil blive gennemgået.

Årsrapporten for 2015 er tilgængelig her>>

 1. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fastsættelse af kontingent

Det indstilles, at der ikke opkræves kontingens for 2016.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er ikke valg til bestyrelsen i år, idet Hans Peter Jensen og Palle Christiansen blev genvalgt sidste år for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmerne Anneliese Bucka og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

 1. Eventuelt.

Dagsorden til generalforsamling i Foreningen Tønderaktionær 2010

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver

Bestyrelsen vil uddybe den skriftlige beretning, og dommen over tidligere bankdirektør Mogens   Mortensen vil blive gennemgået.

Årsrapporten for 2015 er tilgængelig her>>

 1. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fastsættelse af kontingent

   Det indstilles, at der ikke opkræves kontingens for 2016.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hans Peter Jensen og Palle Christiansen er på valg og foreslås genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Laugesen og Niels Mengel er udpeget af Dansk Aktionærforening.

 1. Valg af revisor

     Bestyrelsen indstiller, at Carl Heinz Hansen genvælges.

 1. Eventuelt

NYT – 30. oktober 2015:

Kære Tønder Bank-investor

På mandag den 2. november er det tre år siden, at Tønder Bank måtte lukke. Samme dag starter retssagen mod bankens tidligere direktør Mogens Mortensen ved Sønderborg Ret. Det er på overfladen en lille sag, om hvorvidt indberetningerne til Finanstilsynet var så fejlbehæftede, at tilsynet ikke fik det overblik over bankens udlån, som man skulle have. Men sagen kan vise sig at være uhyre interessant, fordi den givetvis vil kaste lys over, hvad der egentlig skete ”i maskinrummet og på kommandobroen” i banken.

Samtidig mener kurator (Kammeradvokaten) nu, at bankens ledelse og bankens revisor skal gøres ansvarlige for de store tab på udlån. Kurator har derfor sagsøgt direktøren og samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor for i alt 180 millioner kroner.

Ganske vist er der gået tre år, men nu ruller sagerne, og vi får givetvis et meget bedre indblik i, hvad der helt konkret skete i banken, og hvem der har ansvaret. Det bliver formentlig til fordel for de sager, vi kører i Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010, og det giver måske også mulighed for, at de, der har købt aktier før 2009, også har mulighed for erstatning.

Sagerne i Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 er rettet mod konkursboet, som har penge til at betale en eventuel erstatning. Om der er midler nok hos ledelsen, revisor og deres forsikringsselskaber til at dække eventuelle nye krav, der måtte komme nu, er for nærværende usikkert.

Med venlig hilsen

Palle Christiansen
Formand for Foreningen Tønderaktionær 2010 og Foreningen Tønderinvestor 2009

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening

29. oktober 2015 – JydskeVestkysten:
Tønder Banks topfolk stævnes for 180 millioner kroner
Kuratoren i konkursboet efter den krakkede Tønder Bank har nu rejst et krav mod den tidligere direktør, bestyrelse og revisor på 180 millioner kroner.

Læs referater fra generalforsamlingerne i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010 her:


Tønder Banks investorer blev ført bag lyset og bør få erstatning for deres tab på aktier eller kapitalbeviser i banken. Det mener vi i Dansk Aktionærforening og en komité af lokale ildsjæle.

Vi har indtil videre dannet to underforeninger, der forsøger at få erstatning for det tabte.

 • “Foreningen Tønderaktionær 2010”
  – for aktionærer, der købte aktier i perioden 1/1-2009 frem til konkursen.
  Oprindeligt dækkede denne underforening kun aktier købt fra 1/1-2010 frem til konkursen, men foreningen er netop blevet udvidet til også at dække aktier købt i 2009.*
  Sidste frist for at melde sig ind i denne underforening er 19. december 2014.
  Læs mere under fanen “Foreningen Tønderaktionær 2010” >>


*
JydskeVestkysten skrev den 19. oktober, at bagmandspolitiet har rejst tiltale mod Mogens Mortensen på baggrund af, at han har forsømt sin indberetningspligt til Finanstilsynet.

Sagen drejer sig om manglende indberetning af ti lettiske selskaber, der var nært knyttet til hinanden og samlet set udgjorde minimum ti procent af bankens basiskapital, men som i banken optræder som ti vidt forskellige virksomheder.

Ifølge anklageskriftet har de kritisable forhold stået på siden 2008, og på denne baggrund vurderer vi, at “Foreningen Tønderaktionær 2010” skal ændres til også at omfatte aktier købt i 2009.

Viser det sig i retssagen, at bagmandspolitiets påstand er rigtig, betyder det jo, at alle, der købte aktier i 2009, også har gjort det på grundlag af et regnskab, der ikke var retvisende.

Denne retssag kan have stor betydning for både “Foreningen Tønderaktionær 2010” og “Foreningen Tønderinvestor 2009”, da der kan fremkomme oplysninger, som kan være med til at underbygge vores påstand om mangelfulde eller forkerte oplysninger gennem de sidste år. Havde de kritisable forhold været indberettet, havde Finanstilsynet nok ikke ventet fem år med at komme på besøg.