Kære investor i Tønder Bank

Tønder Banks investorer blev ført bag lyset og bør få erstatning for deres tab på aktier eller kapitalbeviser i banken. Det mener vi i Dansk Aktionærforening og en komité af lokale ildsjæle.

Vi har indtil videre dannet to underforeninger, der forsøger at få erstatning for det tabte.

 • Foreningen Tønderaktionær 2010: For aktionærer, der købte aktier i perioden 1/1-2009 frem til konkursen.
  Oprindeligt dækkede denne underforening kun aktier købt fra 1/1-2010 frem til konkursen, men foreningen er blevet udvidet til også at dække aktier købt i 2009.
  Sidste frist for at melde sig ind i denne underforening var 19. december 2014.
  Læs mere under fanen “Foreningen Tønderaktionær 2010” >>

Artikel med formand Bjarne K. Laugesen, 2. november 2018:

Seks år efter krak: Tønder Bank-investorer rejser 147 retssager

JYDSKEVESTKYSTEN: Det er fredag seks år siden, at Tønder Banks krak sendte chokbølger gennem Sønderjylland. Nu er 147 af bankens tidligere investorer klar til et retsopgør mod konkursboet. Investorer har således indbragt 147 individuelle krav på sammenlagt godt 25 millioner kroner ved byretten i Sønderborg.

Læs artiklen på jv.dk >>


SENESTE NYT


17. marts 2020

Se referat fra generalforsamlingen den 10. marts 2020 >>


23. januar 2020

Nyhedsbrev 23. januar 2020 >>


29. april 2019

Se referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2019 >>


4. april 2018

Download referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2018 i foreningerne Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 her >>


4. april 2017

Download referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2017 i foreningerne Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 her >>


Læs referatet for generalforsamlingerne i Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010 her:

Referat af generalforsamlinger den 15. marts 2016 >>


30. oktober 2015:

Kære Tønder Bank-investor

På mandag den 2. november er det tre år siden, at Tønder Bank måtte lukke. Samme dag starter retssagen mod bankens tidligere direktør Mogens Mortensen ved Sønderborg Ret. Det er på overfladen en lille sag, om hvorvidt indberetningerne til Finanstilsynet var så fejlbehæftede, at tilsynet ikke fik det overblik over bankens udlån, som man skulle have. Men sagen kan vise sig at være uhyre interessant, fordi den givetvis vil kaste lys over, hvad der egentlig skete ”i maskinrummet og på kommandobroen” i banken.

Samtidig mener kurator (Kammeradvokaten) nu, at bankens ledelse og bankens revisor skal gøres ansvarlige for de store tab på udlån. Kurator har derfor sagsøgt direktøren og samtlige medlemmer af bestyrelsen samt revisor for i alt 180 millioner kroner.

Ganske vist er der gået tre år, men nu ruller sagerne, og vi får givetvis et meget bedre indblik i, hvad der helt konkret skete i banken, og hvem der har ansvaret. Det bliver formentlig til fordel for de sager, vi kører i Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010, og det giver måske også mulighed for, at de, der har købt aktier før 2009, også har mulighed for erstatning.

Sagerne i Tønderinvestor 2009 og Tønderaktionær 2010 er rettet mod konkursboet, som har penge til at betale en eventuel erstatning. Om der er midler nok hos ledelsen, revisor og deres forsikringsselskaber til at dække eventuelle nye krav, der måtte komme nu, er for nærværende usikkert.

Med venlig hilsen

Palle Christiansen
Formand for Foreningen Tønderaktionær 2010 og Foreningen Tønderinvestor 2009

Niels Mengel
Formand for Dansk Aktionærforening

29. oktober 2015 – JydskeVestkysten:
Tønder Banks topfolk stævnes for 180 millioner kroner
Kuratoren i konkursboet efter den krakkede Tønder Bank har nu rejst et krav mod den tidligere direktør, bestyrelse og revisor på 180 millioner kroner.


Tønder Banks investorer blev ført bag lyset og bør få erstatning for deres tab på aktier eller kapitalbeviser i banken. Det mener vi i Dansk Aktionærforening og en komité af lokale ildsjæle.

Vi har indtil videre dannet to underforeninger, der forsøger at få erstatning for det tabte.

 • “Foreningen Tønderaktionær 2010”
  – for aktionærer, der købte aktier i perioden 1/1-2009 frem til konkursen.
  Oprindeligt dækkede denne underforening kun aktier købt fra 1/1-2010 frem til konkursen, men foreningen er netop blevet udvidet til også at dække aktier købt i 2009.*
  Sidste frist for at melde sig ind i denne underforening er 19. december 2014.
  Læs mere under fanen “Foreningen Tønderaktionær 2010” >>


*
JydskeVestkysten skrev den 19. oktober, at bagmandspolitiet har rejst tiltale mod Mogens Mortensen på baggrund af, at han har forsømt sin indberetningspligt til Finanstilsynet.

Sagen drejer sig om manglende indberetning af ti lettiske selskaber, der var nært knyttet til hinanden og samlet set udgjorde minimum ti procent af bankens basiskapital, men som i banken optræder som ti vidt forskellige virksomheder.

Ifølge anklageskriftet har de kritisable forhold stået på siden 2008, og på denne baggrund vurderer vi, at “Foreningen Tønderaktionær 2010” skal ændres til også at omfatte aktier købt i 2009.

Viser det sig i retssagen, at bagmandspolitiets påstand er rigtig, betyder det jo, at alle, der købte aktier i 2009, også har gjort det på grundlag af et regnskab, der ikke var retvisende.

Denne retssag kan have stor betydning for både “Foreningen Tønderaktionær 2010” og “Foreningen Tønderinvestor 2009”, da der kan fremkomme oplysninger, som kan være med til at underbygge vores påstand om mangelfulde eller forkerte oplysninger gennem de sidste år. Havde de kritisable forhold været indberettet, havde Finanstilsynet nok ikke ventet fem år med at komme på besøg.