Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Tønderinvestor 2009

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009, CVR-nr. 35 16 18 80

Mandag den 29. august 2022. kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted:

Abild Kro og Hotel

Ribelandevej 66

6270 Tønder

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Accept af aftale (forlig), jf. vedtægternes punkt 5.3

Det følger af foreningens vedtægter punkt 5.3, at foreningen på medlemmernes vegne kan indgå aftale (forlig) om et medlems krav mod tredjemand, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer accepterer aftalen. Bestyrelsen og den juridiske rådgiver har forhandlet en aftale, som ønskes forelagt generalforsamlingen.

Der vil i indeværende uge blive fremsendt detaljer om den mulige aftale, herunder med mulighed for at meddele fuldmagt til bestyrelsen til at godkende aftalen, hvis det ikke er muligt at deltage i generalforsamlingen.

3.   Eventuelt

Med venlig hilsenBestyrelsen

Tilmeld dig her
Udgivet i Ikke kategoriseret