Nyhedsbrev – Udsættelse af generalforsamlingerne til efteråret 2021

Kære medlemmer!

Vi håber I alle er ved god mod, sunde og raske.

Livet er jo noget besværligt og til tider bøvlet i disse Corona tider.

Bestyrelsen må således erkende, at det desværre ikke er muligt, at afholde generalforsamling ved fysisk fremmøde i marts måned.

Bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingerne til efteråret 2021; da skulle vi gerne igen kunne mødes normalt under trygge forhold.

Vedr. Tønderinvestor 2009:
Som meddelt i nyhedsbrev udsendt i december sidste år, fik vi ultimo november kendelse fra Vestre Landsret om, at kurator skal udlevere og give aktindsigt i en række materialer omkring bl.a. rådgivning af kunderne i Tønder Bank ifm. køb af værdipapirer.

Dette har kurator Boris Frederiksen indtil dette nægtet at udlevere. Vi har nu pr. 15/3 modtaget et meget stort materiale i anonymiseret form fra kurator .

Materialet er meget omfattende og er på mange hundrede sider. Vores advokat, Jacob Fabritius de Tengnagel, Andersen Partners AS og vi i bestyrelsen, har endnu ikke arbejdet os igennem hele materialet, men det vi har nået at se, ser ud til at give os gode muligheder i det videre forløb. Desværre skal vi nok ikke forvente at retssagerne kommer for før i 2022.

Med hensyn til Tønderaktionær 2010, må vi også udskyde generalforsamlingen til efteråret 2021, og her er det desværre ikke, som tidligere meddelt, muligt at få fordringerne godkendt. Kurator har meddelt i skrivelse af 5. marts 2021 at disse fordringer ikke mere indgår som et krav i konkursboet.

Med venlig hilsen og god påske

Bjarke K Laugesen
Formand

og

Niels Mengel

Næstformand

Udgivet i Nyhedsbrev