Nyhedsbrev – november 2021

Kære medlemmer!

Igen et år er ved at være gået, det er nu 9 år siden at Tønder Bank gik konkurs. Og vi kæmper stadig for, at få medhold i vores krav vedr. Hybrid kernekapital.

Som meddelt i nyhedsbrev udsendt marts 2021, har vi fået udleveret et omfattende materiale fra kurator.

De mange tusinde sider har vores advokater og vi i bestyrelsen arbejdet os igennem og det er rystende, at læse hvor dårligt og ansvarsløst bankdirektøren, bestyrelse og revisor har været og dermed kørt Tønder Bank i sænk.

Specielt kurators stævning (+616 siders bilag) mod ledelsen på kr.179 mio. viser tydelig, hvor dårligt Tønder Bank har været drevet, en alt for stor risikovillighed, en bankdirektør der fik alt for lang en snor og tilsidesatte bankens egen kreditpolitik og lovgivningen. En ekstrem passiv bestyrelse, som ikke var deres opgave voksent. En manglende korrekt revision var ligeledes med til at banken gik fallit.

Stævningen mod ledelsen er et rigtigt godt billede af den daglige drift af Tønder Bank i årene op til den gik fallit i 2012, bl.a. har Mogens Mortensen bevilliget banklån til nærtstående familiemedlemmer og venner, uden at informere bestyrelsen. Store engagementer (nogle på ca. 80 mio.) med forholdsvis små håndværkervirksomheder er med den ene hånd nedskrevet og med den anden hånd har bankdirektøren egenhændigt igen hævet lånene, alt som blanco lån (uden sikkerhed).

Ledelsen har handlet helt uforsvarligt og i stedet for at lade disse ”dødsdømte” virksomheder gå konkurs, har ledelsen hele tiden holdt dem i live med aktionærernes penge. De fleste af bankens største erhvervskunder har alle kørt med underskud og negativ egenkapital igennem en lang årrække.

Vi i bestyrelsen har aldrig været i tvivl om at Tønder Bank er blevet ført på en hel uforsvarlig måde, men med den indsigt i de mange dokumenter, vi har modtaget, er vi blevet bekræftet i at det har været en ekstrem dårlig ledelse og at lovgivningen er tilsidesat og dette også langt før 2009..

Jydske Vestkysten har i sidste måned bragt en artikelserie om Tønder Banks konkurs og stævningen mod ledelsen. Som bekendt lød stævningen på 179 mio., men der blev indgået et forlig mellem kurator Boris Frederiksen og ledelsen på sølle 40 mio., en skam vi aldrig fik den retssag. Artikelserien kan med JV abonnement læses her:

https://jv.dk/artikel/baggrund-konkursen-der-rystede-t%C3%B8nder-nye-oplysninger-i-en-af-de-st%C3%B8rste-og-mest-oversete-finansskandaler

https://jv.dk/artikel/hemmeligholdt-st%C3%A6vning-afsl%C3%B8rer-derfor-gik-t%C3%B8nder-bank-ned

https://jv.dk/artikel/st%C3%A6vning-afsl%C3%B8rer-ener%C3%A5dig-bankdirekt%C3%B8r-bevilligede-ulovlige-l%C3%A5n-til-egne-s%C3%B8nner-og-bestyrelsesmedlem

https://jv.dk/artikel/st%C3%A6vning-af-t%C3%B8nder-bank-ledelse-l%C3%B8fter-sl%C3%B8ret-for-vigtig-viden-for-investorer-vores-sag-er-styrket

Jacob Fabritius de Tengnagel, vores advokat igennem de seneste år, har søgt nye udfordringer og er ikke længere ansat hos Andersen Partners. Vi i bestyrelsen takker Jacob for den store indsats og det gode samarbejde. Vi byder velkommen til hans afløser advokat Henrik Gisløv og et forsat godt samarbejde med Andersen Partners.

Vores restsag (25 mio.) mod konkursboet forventes først at blive berammet ved retten i Sønderborg i 2. halvår 2022, vurderingen er at der skal afsættes 5 retsdage. Så kampen forsætter nok nogle år endnu.

Bestyrelsen har besluttet at der ingen generalforsamling er i år pga. Covid 19.Årsrapport 2020 kan ses på vores hjemmeside http://tonderinvestor.dk/. Håber vi alle ses til generalforsamlingen forår 2022.

Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul og godt nytår

Bjarne K. Laugesen ( Formand)  –  Niels Mengel ( Næstformand )

Udgivet i Nyhedsbrev