Nyhedsbrev til medlemmer af Foreningen Tønderinvestor 2009


Indkaldelse til generalforsamling


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Tønderinvestor 2009.

Tirsdag den 18. marts 2014 klokken 19 – ca. 21 på Tønder Vandrerhjem, Sønderport 4, 6270 Tønder.

Der er mulighed for at købe kaffe / te samt øl og vand i pausen.

Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding på tonderinvestor.dk/gf – senest 14. marts.
(Medlemmer uden adgang til internettet kan tilmelde sig på telefon 45 82 15 91)


Dagsorden


 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
  Bestyrelsen vil uddybe sin skriftlige beretning, og foreningens advokat vil gennemgå vores retlige situation og muligheder.
  Download ”Foreningen Tønderinvestor 2009 – Årsrapport 2013” (pdf) her >>
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  Det indstilles, at der ikke opkræves kontingent for 2014.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Der er ikke valg, da Palle Christiansen og Niels Peter Jensen er valgt for 2 år.
  Henrik Phillipsen udtræder og erstattes af Annelise Bucka (udpeget af Dansk Aktionærforening).
  Niels Mengel (udpeget af Dansk Aktionærforening).
 7. Valg af revisor
  Bestyrelsen indstiller, at revisor Carl-Heinz Hansen genvælges.
 8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret