Pressemeddelelse: Tønder-investorer søger erstatning gennem ny forening

Dansk Aktionærforening stifter ny forening, der skal søge erstatning til investorer, som tabte 38 millioner kroner på krakket i Tønder Bank.

En ny forening for en del af investorerne i den krakkede Tønder Bank samles nu på tonderinvestor.dkfor at forsøge at få erstattet deres tab på i alt 38 millioner kroner.

De 308 investorer købte såkaldte kapitalbeviser af banken i 2009 på baggrund af prospekt, markedsføring og rådgivning, som Dansk Aktionærforening vurderer var stærkt vildledende og mangelfuld. Derfor tager Dansk Aktionærforening og en gruppe lokale investorer nu initiativ til ‘Foreningen Tønderinvestor 2009’, der skal forhandle sig frem til en løsning med Tønder Banks konkursbo.

Fuldstændig uventet konkurs
“Siden Tønder Banks konkurs i november har vi i Dansk Aktionærforening arbejdet på at få udredt trådene i denne groteske historie: Hvordan kan en angiveligt solid bank pludselig forvandles til et korthus, der på et øjeblik styrter sammen og udløser store tab til bankens investorer?” siger Dansk Aktionærforenings formand, Niels Mengel. 

Han understreger, at der ikke havde været nogen hjælp at hente i Dansk Aktionærforening, hvis bankens investorer på forhånd havde fået klar besked om bankens risici. Men som den eneste danske bank efter finanskrisen krakkede Tønder Bank uden nogen forudgående varsler, fordi regnskaberne ikke var retvisende, og hverken revisor eller Finanstilsynet havde opdaget manglerne.

Dansk Aktionærforening har fået mange henvendelser fra Tønder Banks investorer og vurderer på den baggrund, at især de, der købte nye kapitalbeviser tilbage i 2009 står med en god sag. Også i 2012 – få måneder før konkursen – udstedte banken nye kapitalbeviser, men disse investorer fik hurtigt erstattet deres tab af Sydbank, som efter konkursen overtog Tønder Bank.

“Der er mange ligheder mellem de to kapitaludvidelser og den måde, de blev solgt til bankens private kunder på. Desuden mener vi, at bankens regnskaber var stærkt misvisende allerede i 2009. Så sammen med vores advokat vurderer vi, at investorerne har god mulighed for at få erstatning, hvis bare de melder sig på banen og går sammen om deres krav,” siger Niels Mengel, der kraftigt opfordrer alle 308 investorer til at melde sig ind på tonderinvestor.dk hurtigst muligt.

Konkursboet kan betale
Dansk Aktionærforening har sammen med advokat Jon Stefansson fra advokatfirmaet Andersen Partners gennemgået de offentliggjorte dokumenter om Tønder Banks konkurs og været i dialog med kurator, kammeradvokaten Boris Frederiksen.

“Vi har fået henvendelse fra rigtig mange privatpersoner, som Tønder Bank tilsyneladende opfordrede til at købe kapitalbeviserne uden nogen form for rådgivning, orientering om risiko eller match med kundernes risikoprofiler. Det er for eksempel ikke i orden at sælge et kreditbevis med udløb i 2049 til en folkepensionist, der stort set kun har sin pension af leve af,” siger Niels Mengel.

”Derfor mener vi, at indehaverne af kapitalbeviserne fra 2009 skal anses for at være simple kreditorer, som skal have andel i de ret betydelige midler, der findes i konkursboet i dag. Vi har været i dialog med kurator, og foreningen skal nu lave en anmeldelse i konkursboet, hvilket mest hensigtsmæssigt sker som én fælles anmeldelse og ikke flere hundrede individuelle anmeldelser,” fortæller Niels Mengel fra Dansk Aktionærforening.

Aktionærerne bliver næste skridt
Han påpeger, at der også var tusindvis af aktionærer i Tønder Bank, som i de senere år har købt eller beholdt deres aktier i tiltro til revisorgodkendte, men misvisende regnskaber.

”Bankens aktionærer led meget større tab end kapitalbevisindehaverne, og næste skridt bliver at se på, hvad vi kan gøre sammen med dem,” fortæller Niels Mengel, som påpeger, at kapitalbevisindehaverne står med en klarere sag, fordi de alle har investeret for relativt nylig og på baggrund af samme informationsmateriale.


Pressekontakt
Niels Mengel
Formand, Dansk Aktionærforening
40 42 21 19
nm@shareholders.dk
Pressefoto: http://www.shareholders.dk/presse/pressekontakt.aspx

Udgivet i Pressemeddelelse