Referat fra generalforsamlingen 20. marts 2019 for Foreningen Tønderinvestor 2009 og Foreningen Tønderaktionær 2010

Referat: Generalforsamling d. 20.3.2019 kl. 19.00  på Brundtland Golfcenter, Toftlund

Tønder Investor 2009 og Tønder Aktionær 2010

Pkt a Advokat Jacob Fabritius De Tengnagel blev valgt til dirigent.

Han kunne konstatere at generalforsamlingerne  var lovligt varslet og at dagsordenen var iht. til vedtægterne.

Pkt. b  Bestyrelsens beretninger blev begge enstemmig godkendt

Pkt. c  Begge regnskaber blev enstemmig vedtaget

Pkt. d Der var ingen indkomne forslag

Pkt. e  Der opkræves ingen almindelig kontingent for 2019

Pkt. f  Valg af bestyrelses medlemmer

Karl Østergaard blev genvalgt

Allan Jessen ønskede ikke genvalg, der blev ikke valg en afløser,.

I vedtægterne står at der kan være op til 5 bestyrelses medlemmer, så indtil videre kører vi videre med 4 medlemmer.

Bestyrelsen er den samme i begge foreninger

Anneliese Bucka, Jejsing    Bestyrelses medlem  valgt af Dansk aktionær forening

Karl Østergaard, Toftlund  Bestyrelses medlem valgt på generalforsamling i 2019

Niels Mengel, Hellerup      Næstformand             valgt af Dansk aktionær forening

Bjarne K. Laugesen, Møgeltønder, Formand       valgt af Dansk aktionær forening

Pkt g  Carl Heinz Hansen blev genvalgt som revisor

Pkt 8   Under eventuelt var der stor spørgelyst

Mange spørgsmål gik på  hvornår en evt retssag kunne starte og tidshorisont generelt.

Andre gik på kammeradvokatens forhalings taktik. Advokat Jacob Fabricius og bestyrelsen uddybede sagernes  status etc.

Formanden takkede samarbejdet i det forgangne år og for en god positiv debat .afsluttede generalforsamlingen kl. 19.50

Møgeltønder, d. 22. Marts 2019
Bjarne K. Laugesen
Formand.


Læs også: 

Udgivet i Generalforsamling